19.11.2020

Med introduktionen af ’Care Key’ reagerer Volvo Cars på trist global tendens

Med Care Key vil Volvo rede liv

PRESSEMEDDELELSE FRA VOLVO

Flere undersøgelser indsamlet af Volvo Cars viser nu, at teenageres verden over har en langt større risiko for at blive alvorligt kvæstet eller dræbt i en trafikulykke end deres forældre.

I Danmark viser tal fra vejdirektoratet, at når danske unge i alderen 17-24 er involveret i en alvorlig trafikulykke, sker det i flest tilfælde i en personbil. I perioden 2015-2019 har 88 unge omkommet, og 690 er kommet slemt til skade i en trafikulykke, hvor de netop befandt sig i en personbil.

Statistikkerne viser, at netop faktorer som uopmærksomhed, for høj fart, spirituskørsel og manglende sele er de ting, som alt for ofte optræder i ulykkerne med de unge bilister. Digitale forstyrrelser og for høj fart blandt unge er nogle af de tendenser, Volvo Cars nu reagerer på med introduktionen af nye teknologier, der alle har samme formål – nemlig at øge trafiksikkerheden.

Helt konkret betyder dette, at alle nye Volvo-biler nu leveres med en standardnøgle og en Care Key. Care Key er den orange specialnøgle, som kan indstilles gang på gang, således at hastigheden tilpasses føreren og dennes kompetencer. For de unge bilister er dette en ekstra sikkerhed, der potentielt kan redde liv, og for forældrene giver det ligeledes en øget tryghed og en vished om, at selv om statistikkerne ikke er opløftende, så kan trafikadfærd reguleres.

Det syntes vores kunder