19.03.2020

Undgå at slå bildøren op i en cyklist

Fords nye teknologi hjælper dig til at undgå, at slå bildøren op i en cyklist

Tusindvis af cyklister kører hvert år ind i pludseligt åbnet bildøre. Ford har netop udviklet en ny teknologi, der vil komme problemet til livs.

Konsekvenserne kan være fatale ved uheld med åbne bildøre. Tal fra Storbritannien viser at der blev registreret hele 60 tilfælde af slemt tilskadekomne eller i værste fald døde cyklister som følger af kollision med en åbnet bildør. Også tal fra Tyskland viser mange bildørs skader, her fandt intet mindre end 3.500 bildørsuheld sted i 2018.

Der findes ingen konkrete tal for bildørsuheld i Danmark. men risikoen for denne type uheld forventes at stige i takt med, at tohjulede køretøjer som elløbehjul bliver mere udbredt.

Ford vil nu forebygge uheldene med deres nye teknologi kaldet Exit Warning. Teknologien giver både ind- og udvendig advarsel med lyd- og lyssignaler, når en cyklist eller anden tohjulet trafikant nærmer sig bilen. Hvis systemet vurdere at der er risiko for sammenstød, kan det også forhindre bildøren i at åbne.

Eksisterende teknologier samarbejder med Exit Warning
Fords nye modeller har allerede mange sensorer og førerassistanceteknologier. Exit Warning teknologien benytter disse sensorer, som i forvejen kan scanne for bløde trafikanter og bremsning ved risiko for sammenstød.

Føreren vil blive advaret med en kraftig lydalarm ved risiko for sammenstød med bildøren og cyklisten. Samtidig vil røde LED-lys på bilens sidespejl blinke som en visuel advarsel for den tohjulede trafikant, der nærmer sig. Hvis bildøren alligevel bliver åbnet vil røde dioder i bildørens kant begynde at blinke, så den tohjulede trafikant kan nå at reagere i tide.

Ingeniører fra Ford tester også en mekaniske der forhindre bildøren i at åben helt, men dette testes fortsat blandt både cyklister og bilister under forskellige køreforhold i lande med både venstre- og højrekørsel.

Share the Road-kampagne fra Ford
Kampagnen har adskillelige sikkerhedstiltag og Exit Warning systemet er det seneste skud på stammen. Kampagnen har til formål at forbedre kommunikationen mellem forskellige grupper af trafikanter.
Kampagnen har tidligere blandt andet udmærket sig ved at give trafikanter muligheden for at opleve hinandens synspunkter i trafikken.

LÆS MERE HER

Det syntes vores kunder