Nissan Leaf

Elbiler miljø

Er elbiler miljøvenlige ?

Transportsektorens CO2-udledning er en af de helt store udfordringer indenfor klimaområdet, den står nemlig for ca. 33% af den nationale CO2-udledning. Derudover har transportsektoren ikke været i stand til for alvor at nedbringe forureningen. Den mest oplagte mulighed for at gøre noget drastisk er at øge energieffektiviteten, så den samme transport opretholdes, men med et mindre energiforbrug og derved også mindre CO2-udledning – hertil er det elbilen og plug-in hybridbilen, der er den bedste løsning.

Elbiler udnytter energien bedre 

Der er en meget høj udnyttelse af energi i en elmotor, og den overstiger i høj grad andre biltyper. Eksempelvis udnytter man i en elbil ca. 70% af energien fra batteriet på fremdrift. Hvorimod, i en moderne dieselbil mistes 75% af energien, det vil sige at over halvdelen af energien slet ikke bliver brugt til fremdrift.

En eldrevet motor er mere simpel i konstruktionen end en konventionel bil, og dermed i princippet mindre CO2 udledende at producere. Men produktionen af batteriet medfører en del CO2-udledning. Det betyder altså, at rent CO2-mæssigt er produktionsbelastingen større for elbiler, til gengæld udleder elbiler langt mindre CO2 når den er i brug.

Med andre ord; el og hybridbiler under danske forhold, udleder cirka 1/3 mindre CO2, samlet set, end biler med en forbrændingsmotor gør. Derudover overgår mere og mere elproduktion til vedvarende energi, og det vil derfor reduceres yderligere indenfor den nærmeste fremtid. – Her får du altså allerede en del point på din miljø-konto.

Elbiler miljø - er elbiler miljøvenlige

Book en elbil/hybrid ekspert

Med VestergaardYOU, kan du book en af vores eksperter hos os eller hjemme hos dig selv.

Luftforurening fra biler i større byer

På de mest forurenede gader i København, hvor EU’s grænseværdi for luftkvalitet overskrides, stammer over 90% af forureningen med udstødningspartikler og 60-70% af forureningen med udstødningsgassen kvælstofdioxid fra benzin- og dieselbiler. Det fremgår altså tydeligt at trafik er en dominerende kilde til sundhedsskadelig luftforurening i byen. El- og hybridbiler giver næsten ingen lokal forurening. Dog dannes der stadig partikler fra slid på bremser, dæk og kørebanebelægning fra el- og hybridbiler, med det er væsentligt mindre, da el- og hybridbiler genbruger bremseenergien og derved slider mindre på bremserne. 

Støj fra Elbiler

Det er bevist at trafikstøj øger risikoen for forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, diabetes og depression. Støj giver desuden stress og indlæringsbesvær, samt påvirke søvnrytmer negativt. Særligt i byerne er vejstøj et stort sundhedsproblem.

Elbiler er faktisk så støjsvage i bymiljøet, at der diskuteres om hvor vidt de skal udstyres med kunstig lyd for at øge sikkerheden for svage trafikanter. Så ved at have en elbil får du altså også gode miljø-point når der tales om støjforurening.

Ubegrænset opladning til din nye elbil

Clever Unlimited er ubegrænset opladning til din elbil hjemme, ude og på farten. For en fast månedlig pris får du ubegrænset e-mobilitet og kan lade alt det, du vil hjemme på ladeboksen, ved indkøbsmuligheder, på arbejdet, på farten og langt motorvejsnettet.

LÆS MERE
Clever ladeboks